سپاس

دامنه شما با موفقیت به سرور ما اضافه شده است. اکنون می‌توانید با استفاده از آن لینک‌های خود را با نام دامنه خود کوتاه کنید.

اگر می‌خواهید وقتی کسی به روت دامنه شما دسترسی پیدا کرد، صفحه دیگری را به جای این صفحه نمایش دهید، می‌توانید با ورود به سیستم حساب خود، آن لینک را در تنظیمات خود تعریف کنید. همچنین می‌توانید یک صفحه خطای 404 سفارشی تعریف کنید.

اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.


ورود به حساب‌ کاربری    تماس با ما